Helyi Önkormányzati Választások

A köztársasági elnök 2019. október 13. napjára, vasárnapra tűzte ki a helyi önkormányzati általános választásokat. Az alábbiakban szeretnénk néhány fontosabb tudnivalót ismertetni a Tisztelt Választópolgárokkal, érdeklődökkel. Cikkünk folyamatosan frissül!A 2019. október 13. napjára kitűzött választáson Péteriben hat képviselő, és egy polgármester megválasztására kerül sor a megyei önkormányzati képviselők választása mellett.

Választási értesítők

Azt a választópolgárt, aki 2019. augusztus 7-én a szavazóköri névjegyzékben szerepel, a Nemzeti Választási Iroda értesítő megküldésével tájékoztatja a szavazóköri névjegyzékbe vételéről. Az értesítőt a választópolgár értesítési címére, ennek hiányában lakcímére 2019. augusztus 23-ig kell megküldeni.

Átjelentkezés

Az önkormányzati választásokon a választópolgárok a lakóhelyük szerinti településen szavazhatnak. Az, aki lakóhelye mellett – legkésőbb 2019. június 26-ig bejelentett – tartózkodási hellyel is rendelkezik, választhat, hogy a lakóhelye vagy a tartózkodási helye szerinti település vezetőit szeretné megválasztani. Aki a tartózkodási helyén kíván szavazni, átjelentkezési kérelmet nyújthat be. Az átjelentkezés feltétele, hogy a tartózkodási helyét legkésőbb 2019. június 26-ig bejelentette, és a tartózkodási hely érvényessége legalább 2019. október 13-ig tart.

Az átjelentkezésre irányuló kérelemnek legkésőbb 2019. október 9-én 16.00 óráig kell megérkeznie a helyi választási irodához.

A szavazóköri névjegyzékkel kapcsolatos kérelmeket (átjelentkezés, mozgóurna igénylés) 2019. augusztus 8-tól lehet benyújtani. A kérelemek hamarosan letölthetőek lesznek.

Külképviseleti szavazásra nincs lehetőség

Választópolgárként kizárólag az országgyűlési választásokon, az Európai Parlament tagjainak választásán, valamint az országos népszavazáson szavazhat külföldön, a külképviseleteken.

Mozgóurna

A mozgóurna iránti kérelmet a szavazóköri névjegyzékben szereplő, mozgásában egészségi állapot avagy fogyatékossága, illetve fogvatartása miatt gátolt választópolgár nyújthatja be.

A választópolgár mozgóurna iránti kérelmet

a) a helyi választási irodához

aa) levélben vagy elektronikus azonosítás nélkül elektronikus úton legkésőbb 2019. október 9-én 16.00 óráig,

ab) személyesen vagy elektronikus azonosítással elektronikus úton 2019. október 11-én 16.00 óráig vagy

ac) 2019. október 11-én 16.00 órát követően elektronikus azonosítással elektronikus úton  2019. október 13-án 12.00 óráig,

b) az illetékes szavazatszámláló bizottsághoz meghatalmazott útján vagy meghatalmazással nem rendelkező személy általi kézbesítésével 2019. október 13-án, legkésőbb 12.00 óráig

nyújthat be.

 

Jelöltként szeretnék indulni az önkormányzati választásokon

Ahogy fentebb szerpel, Péteri községben hat fő képviselőt, és egy polgármestert választanak  2019. október 13-án.

Jelöltté váláshoz megfelelő számú ajánlás szükséges, amelyeket a Helyi Választási Iroda által rendelkezésre bocsátott ajánlóíveken kell gyűjteni. 

A választópolgár jelölési fajtánként több jelöltet vagy listát is ajánlhat, de csak egy településen, fővárosi kerületben, megyében fogadhat el jelölést.

Az egyéni listás választási rendszerben a választópolgár egyidejűleg legfeljebb egy polgármesteri, egy egyéni listás és egy megyei listás jelöltséget fogadhat el.

 

 • Péteriben képviselőjelölt az lehet, akit a település választópolgárainak legalább 1%-a jelöltnek ajánlott.

 

 • Péteriben polgármesterjelölt az lehet, akit a település választópolgárainak legalább 3%-a jelöltnek ajánlott.

 

A szükséges ajánlások számát a helyi választási iroda 2019. augusztus 8. napján megállapította. Ez alapján Péteriben polgármesterjelölt állításához 59 fő, egyéni listás jelölt állításához 20 fő választópolgár ajánlása szükséges. Az erről  szóló részletes közlemény a Kapcsolódó dokumentumok alatt megtekinthető.

A szükséges ajánlások számának megállapításakor a választópolgárok számát a központi névjegyzéknek a 2019. augusztus 7-ei adatai alapján kell megállapítani.

 

A választási iroda az igénylését követően haladéktalanul, de legkorábban 2019. augusztus 24-én adja át az igénylő vagy a jelöltként indulni szándékozó választópolgár részére az általa igényelt mennyiségű ajánlóívet. Egy ajánlóíven legfeljebb nyolc ajánlás gyűjthető. (Kérelemnyomtatvány alul letölthető)

 

A képviselőjelöltet, illetve a polgármesterjelöltet legkésőbb 2019. szeptember 9-én 16.00 óráig kell bejelenteni. (Kérelemnyomtatvány alul letölthető)

 

Kampány

A választási kampányidőszak 2019. augusztus 24-től 2019.október 13-án 19.00 óráig tart.

2019. október 13-án nem folytatható kampánytevékenység

a) a szavazóhelyiségben, valamint a szavazóhelyiséget magában foglaló épületben,

b) a szavazóhelyiséget magában foglaló épületnek a szavazóhelyiség megközelítését szolgáló bejáratától számított 150 méteres távolságon belül közterületen,

c) a b) pontban meghatározott területen kívül az e területen belül tartózkodó választópolgár választói akaratának befolyásolására alkalmas módon.

A 2019. október 13-át megelőzően jogszerűen elhelyezett plakát nem valósítja meg a Ve. 143. § (1) bekezdés b) és c) pontja szerinti tilalom sérelmét.

 

2019. október 13-án választási gyűlés nem tartható.

 

Szavazás

A szavazóhelyiségben szavazni 2019. október 13-án 6.00 órától 19.00 óráig lehet.

 

Nemzetiségi önkormányzati választások

2019. október 13-án települési, területi, valamint országos nemzetiségi önkormányzati választásokat is tartanak Péteriben.

 

A települési nemzetiségi önkormányzati képviselők választását ki kell tűzni, ha a településen az adott nemzetiséghez tartozó személyek száma – a legutolsó népszámlálásnak az adott nemzetiséghez tartozásra vonatkozó kérdéseire nyújtott adatszolgáltatás nemzetiségenként összesített adatai szerint – a harminc főt eléri. Péteriben csupán a német, illetve a szlovák nemzetiséghez tartozók száma érte el ezt a számot.

 

A választáson csak nemzetiségi szervezet állíthat jelöltet.

A jelöltállításhoz szükséges ajánlások számát a Nemzeti Választási Bizottság a 183/2019. számú határozatával megállapította. Ez Péteriben a német, illetve a szlovák települési nemzetiségi önkormányzati képviselőjelöltség vonatkozásában egyaránt öt-öt érvényes ajánlást jelent. A megválasztandó képviselők száma nemzetiségi önkormányzatonként három fő.  

 

Ajánlásokat a települési önkormányzati választásokhoz hasonlóan  ajánlóíveken lehet gyűjteni. Egy ajánlóíven legfeljebb nyolc ajánlás gyűjthető. A kérelmek alulról letölthetőek.

 

Helyi Választási Bizottság

A helyi választási bizottság megválasztására 2019. július 31. napján került sor. A bizottság az alakuló ülését 2019. augusztus 2. napján tartotta.

 

Tagjai:

Huszák Gyuláné elnök

Tóta László elnök-helyettes

Odránné Kalina Krisztina tag

 

Póttagok:

Nász Mónika

Pál Gábor

 

Helyi Választási Iroda

A polgármesteri hivatlban működő Helyi Választási Iroda elérhetőségei:

 

Telefon: 29-314-069, 20/231-3154

Email: jegyzo@peteri.hu

 

Kérdése, észrevétele esetén forduljon bizalommal a Helyi Választási Iroda munkatársaihoz!

 

Bővebb információkért, nyomtatványokért látogasson el a Nemzeti Választási Iroda honlapjára (www.valasztas.hu).

 

 

 

Losonci László HVI vezetője2019-08-05 08:17


Vissza


Rendezvények

2019.08
 1. H
 2. K
 3. Sz
 4. Cs
 5. P
 6. Szo
 7. V
 1.  
 2.  
 3.  
 4. 1
 5. 2
 6. 3
 7. 4
 1. 5
 2. 6
 3. 7
 4. 8
 5. 9
 6. 10
 7. 11
 1. 12
 2. 13
 3. 14
 4. 15
 5. 16
 6. 17
 7. 18
 1. 19
 2. 20
 3. 21
 4. 22
 5. 23
 6. 24
 7. 25
 1. 26
 2. 27
 3. 28
 4. 29
 5. 30
 6. 31
 7.  E-hírlevél