Péteri község településfejlesztési koncepció, és településrendezési eszközök felülvizsgálatának partnerségi egyeztetése (munkaközi tájékoztató, lakossági fórum)

Tájékoztatom, hogy elkészült Péteri község településfejlesztési koncepció és településrendezési eszközök felülvizsgálatának véleményezési dokumentációja. A településfejlesztési koncepciót és a településrendezési eszközöket a polgármester közös eljárásban véleményezteti a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Eljr.) szerinti teljes eljárásban.Az Eljr. 29/A. § (1) bekezdése szerint a polgármester - a széles körű társadalmi bevonás és a nyilvánosság biztosítása érdekében - a koncepció, a stratégia, a településrendezési eszközök, a kézikönyv és a településképi rendelet készítése és módosítása során az önkormányzat rendeletében megállapított partnerségi egyeztetés szabályai szerinti helyen és módon tájékoztatja a partnereket, valamint biztosítja számukra a véleményezés lehetőségét.

 

A veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról és a járványügyi készültségről szóló 2020. évi LVIII. törvény  165. § (2) bekezdése szerint:

„(2) A 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelettől eltérően

a) a településképi követelményekről szakmai konzultációt - ezen belül szakmai tájékoztatást - tartani elektronikus úton is lehet,

b) a helyi önkormányzat a partnerségi egyeztetés személyes megjelenést előíró szabályaitól eltérően a tájékoztatást, a véleménynyilvánítást és az egyeztetést elektronikus úton is lefolytathatja,

c) az előzetes és munkaközi tájékoztatás lakossági fóruma elektronikus úton is történhet azzal, hogy az észrevételeket és javaslatokat a közzétételtől, video-konferenciától számított tizenöt napon belül lehet megtenni, kizárólag elektronikus úton.”


Fentiekre tekintettel Péteri Község Önkormányzata az elkészült településfejlesztési koncepció és településrendezési eszközök felülvizsgálatának véleményezési dokumentációjának partnerségi egyeztetését (munkaközi tájékoztatási szakasz), valamint lakossági fórumát elektronikusan folytatja le.

 

Péteri község Önkormányzat Képviselő testületének a településfejlesztéssel, településrendezéssel és településkép-érvényesítéssel összefüggő partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 3/2018. (I.26) önkormányzati rendeletének 3. §-a szerint a partnerségi egyeztetésben az alábbi természetes személyek, jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek (a továbbiakban: partnerek) vehetnek részt:

a) a település közigazgatási területén ingatlannal rendelkezni jogosult természetes vagy jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet,

b) a péteri székhellyel, telephellyel rendelkező gazdálkodó szervezetek,

c) a péteri székhellyel bejegyzett civil szervezet,

d) a településen működő egyházak.


A véleményezi dokumentációt az alábbi linkről tudják letölteni:

https://drive.google.com/file/d/1YW8yEI21tpPgwMg5hMit880fLF71Z_es/view?usp=sharing

 

Kérjük véleményüket 15 napon belül, de legkésőbb 2020. november 16. napjáig megküldeni szíveskedjenek a jegyzo@peteri.hu email címre.

 

Péteri. 2020. október 29.

                                    Tisztelettel:

 

                                  Petőné Vizi Valéria

                                 polgármester


2020-10-29 14:37


Vissza


Rendezvények

2021.09
 1. H
 2. K
 3. Sz
 4. Cs
 5. P
 6. Szo
 7. V
 1.  
 2.  
 3. 1
 4. 2
 5. 3
 6. 4
 7. 5
 1. 6
 2. 7
 3. 8
 4. 9
 5. 10
 6. 11
 7. 12
 1. 13
 2. 14
 3. 15
 4. 16
 5. 17
 6. 18
 7. 19
 1. 20
 2. 21
 3. 22
 4. 23
 5. 24
 6. 25
 7. 26
 1. 27
 2. 28
 3. 29
 4. 30
 5.  
 6.  
 7.  E-hírlevél