Tájékoztató az illetékek 2012. január 1-jei változásáról Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény (továbbiakban: Itv.) 2012. január 1-jei módosításával a Polgármesteri Hivatalnál intézendő ügyekben is változnak az illetékek.

 

1)    Az első fokú közigazgatási hatósági eljárásért – az Itv. mellékkletében felsorolt esetek kivételével – az általános tételű eljárási illeték összege 2012. január 1-jétől (2.200 forintról) 3.000 forintra emelkedett.

 

2)   Az első fokú közogazgatási határozat elleni fellebbezés illetéke – az Itv. mellékkletében felsorolt esetek kivételével ( ha a fellebbezési eljárás tárgyának értéke pénzben megállapítható) –  a fellebbezéssel érintett, vagy vitatott összeg minden megkezdett 10.000 forintja után 400 forint, de legalább 5.000 forint, de legfeljebb 500.000 forint. Ha fellebbezési eljárástárgyának értéke pénzben nem állapítható meg, a fellebbezés illetéke 5.000 forint.

 

3)    Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (továbbiakban: Art.) törvényben meghatározott felügyeleti intézkedés iránti kérelemért az előző bekezdésben meghatározott illetéket kell megfizetni.

 

4)    2012. január 1-jétől a hatósági bizonyítvány (pl. adóigazolás) – kivéve, ha az Itv. melléklete speciális tételt állapít meg (pl. adó- és értékbizonyítvány) – kiadása iránt is 3.000 forintos illetéket kell fizetni.

 

5)    2012. évtől, ha az adózó (ugyanazon hatóságnál benyújtott) kérelmében több azonos tartalmú adóigazolás kiadását kéri, akkor csak egyszer kell a 3.000 forintos illetéket megfizetni.

 

6)   Abban az esetben, ha az adózó eltérő időpontban nyújt be azonos tárgyú - adóigazolás kiállítása iránti - kérelmet, akkor esetében az adóhatóság két külön eljárást folytat le, és így többször 3.000 forint illetéket kell fizetni.

 

7)     Amennyiben az adózó egy beadványában – függetlenül az adó(tartozás) jogcímeitől) – adómérséklést (adó – ide értve adóelőleg, bírság és pótlék – részleges vagy teljes elengedését), illetőleg fizetési könnyítést (részletfizetést, fizetési halasztást) is kérelmez, akkor ez az adóhatóság számára más-más eljárás lefolytatását teszi szükségessé, ezért ebben az esetben az általános tételű eljárási illetéket (3000 fotint) kétszer kell megfizetni.  

 

Gépjárművel kapcsolatos változások:

 

1)      A gépjármű és pótkocsi tulajdonjogának megszerzése esetén a gépjármű átírása során a Monori Okmányirodánál kell a vagyonátruházási illetéket megfizetni (bankkártya, csekk, stb.)

 

2)  Gépjármű tulajdonjogának megszerzése estén az illeték mértékét a jármű hajtómotorjának hatósági nyilvántartásban feltüntetett – kilowattban kifejezett – teljesítménye, és a jármű gyártásától számított kora alapján kell meghatározni az alábbiak szerint:

 

Hajtómotorjának teljesítménye

 

 

Jármű gyártásától számított kora

(kW)

0-3 év

4-8 év

8 év felett

0-40

550-Ft/kW

450-Ft/kW

300-Ft/kW

41-80

650-Ft/kW

550-Ft/kW

450-Ft/kW

81-120

750-Ft/kW

650-Ft/kW

550-Ft/kW

120 felett

850-Ft/kW

750-Ft/kW

650-Ft/kW

 

 

Péteri Községi Polgármesteri Hivata
Vissza


Rendezvények

2024.03
 1. H
 2. K
 3. Sz
 4. Cs
 5. P
 6. Szo
 7. V
 1.  
 2.  
 3.  
 4.  
 5. 1
 6. 2
 7. 3
 1. 4
 2. 5
 3. 6
 4. 7
 5. 8
 6. 9
 7. 10
 1. 11
 2. 12
 3. 13
 4. 14
 5. 15
 6. 16
 7. 17
 1. 18
 2. 19
 3. 20
 4. 21
 5. 22
 6. 23
 7. 24
 1. 25
 2. 26
 3. 27
 4. 28
 5. 29
 6. 30
 7. 31E-hírlevél