Szervezet

ESKÜ

A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. számú törvény 44. §-a alapján az eskütételt köteles a köztisztviselői kinevezés előtt köteles esküt tenni. Az eskütételre a munkáltatói jogkör gyakorlója vagy az általa kijelölt vezető előtt kerülhet sor. Az esküt szóban kell elmondani és írásban megerősíteni.

Az eskü szövege:

„Én, (köztisztviselő neve) becsületemre és lelkiismeretemre fogadom, hogy Magyarországhoz és annak Alaptörvényéhez hű leszek; jogszabályait megtartom és másokkal is megtartatom; tisztségemet a magyar nemzet javára gyakorolom.”

(Az eskütevő meggyőződése szerint:)

„Isten engem úgy segéljen!”Vezetők

 

 Petőné Vizi Valéria polgármester

polgarmester@peteri.huDanyi Richárd jegyző

jegyzo@peteri.huÜgyintézők

Danyi Dezsőné vezető főtanácsos, anyakönyvvezető   danyinemarcsi@peteri.hu
Varga Kinga igazgatási előadó, anyakönyvvezető   varga.kinga@peteri.hu
Versné Gábor Diána igazgatási előadó   ado@peteri.hu
Kovács Éva igazgatási előadó   peteri@peteri.hu
Horváth Anita pénzügyi előadó   penzugy@peteri.hu
Fejes Zsuzsanna pénzügyi előadó   penzugy@peteri.hu
 

Családgondozó: Leé JuditKovács Éva

 • Titkársági feladatok ellátása
 • Iktatás
 • Kifüggesztésekkel kapcsolatos ügyek intézése 
 • Behajtási engedélyek kiadása
 • Közművek utólagos kötésével kapcsolatos feladatok
 • Képviselő-testületi anyagok előkészítése
 • Jegyzőkönyvek készítése
 • Hatósági bizonyítványok kiállításaDanyi Dezsőné

 • Szociális ügyek intézése (települési támogatás, lakásfenntartási támogatás, szociális kölcsön, gyermekvédelmi támogatás)
 • Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapítása
 • Jegyzői gyámhatósági ügyek intézése
 • Közfoglalkoztatás
 • Képviselő-testületi anyagok előkészítése
 • Jegyzőkönyvek készítése
 • Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat testületi anyagának előkészítése, jegyzőkönyv vezetése
 • Humánpolitikai Bizottság teljes körű koordinációja
 • Hagyatéki leltár felvétele
 • Adó- és értékbizonyítványok készítése
 • Tanyagondoki szolgáltatással kapcsolatos adminisztratív feladatok
 • Magyar Élelmiszerbankkal való együttműködés során felmerülő adminisztratív feladatok ellátása
 • Anyakönyvvezetői feladatok teljeskörű ellátásaVarga Kinga Zsuzsanna

 • Növényvédelmi bejelentések
 • Önkormányzati ügyekben való közreműködés
 • Ipar és kereskedelmi ügyek
 • Házszámrendezési ügyek
 • Szakhatósági állásfoglalások kiadása
 • Személyi ügyek
 • Anyakönyvvezetői feladatok
 • Közútkezelői és tulajdonosi hozzájárulások kiadásaVersné Gábor Diána

 • Adóügyek
 • Önkormányzati ügyekben való közreműködés
 • Bursa Hungarica pályázattal kapcsolatos ügyek 
 • Képviselő-testületi anyagok előkészítése
 • Adó- és értékbizonyítványok készítése
 • Hatósági bizonyítványok kiállítása
 • Pályázatok benyújtásánal való közreműködés
 • Pályázati elszámolások elkészítéseHorváth Anita

 • Könyveléssel kapcsoltatos adminisztratív feladatok elvégzése
 • Pénzügyi, számviteli faladatok elvégzése
 • Bejövő számlák utalványozása
 • Kimenő számlák készítése
 • Banki utalások kezelése
 • Közfoglalkoztatással kapcsolatos elszámolás elvégzése
 • Adatszolgáltatások elkészítése
 • Tárgyi eszköz nyilvántartása, értékcsökkenések könyvelése
 • Az Önkormányzat és az intézményei szabályzatainak elkészítése, nyilvántartása
 • Szerződés nyilvántartás készítése
 • Leltározási feladatok elvégzése Fejes Zsuzsanna

 • E-MENZA admin
 • Gyermekétkeztetési ügyek, számlázás
 • Könyveléssel kapcsoltatos adminisztratív feladatok elvégzése
 • Pénzügyi, számviteli feladatok
 • Bejövő számlák utalványozása
 • Kimenő számlák készítése
 • Közüzemi szolgáltatókkal összefüggő kapcsolattartás és adatszolgáltatások elkészítése
 • Az Önkormányzat és az intézményei pénztárjainak kezelése
 • Adószámlák közötti átvezetés és visszautalások kezelés
 • Általános forgami adóval kapcsolatos árvezetések könyvelése
 • Nemzetiségi Önkormányzatok pénzügyi feladatainak koordinálása
Rendezvények

2024.05
 1. H
 2. K
 3. Sz
 4. Cs
 5. P
 6. Szo
 7. V
 1.  
 2.  
 3. 1
 4. 2
 5. 3
 6. 4
 7. 5
 1. 6
 2. 7
 3. 8
 4. 9
 5. 10
 6. 11
 7. 12
 1. 13
 2. 14
 3. 15
 4. 16
 5. 17
 6. 18
 7. 19
 1. 20
 2. 21
 3. 22
 4. 23
 5. 24
 6. 25
 7. 26
 1. 27
 2. 28
 3. 29
 4. 30
 5. 31
 6.  
 7.  E-hírlevél