RendeletekRendeletek
13/1992. (IV.29.) A Péteri "Sós mocsár" (tőzeges, kenderáztató) környékének természetvédelmi területté nyilvánításáról
6/1993. (III.03.) Helyi kitüntetések adományozásáról
12/1995. (V.03.) Az Önkormányzat tulajdonáról és vagyongazdálkodás szabályairól
26/1995. (XII.13.) Péteri község címeréről, zászlajáról és azok használatáról
6/1996. (III.21.) A helyi népszavazásról, népi kezdeményezésről
12/2000. (XII.20.) A középületek és közterületek nemzeti és községi ünnepeken történő fellobogózásáról
13/2000. (XII.20.) Az Önkormányzat közművelődési feladatairól, a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról
14/2000. (XII.20.) A helyi környezet védelméről, a közterületek és ingatlanok rendjéről, a település tisztaságáról
7/2001. (XI.05.) A polgármesteri hivatalban foglalkoztatott köztisztviselőket megillető szociális, jóléti és egészségügyi juttatásokról, valamint szociális és kegyeleti támogatásokról. + KÖZSZOLGÁLATI SZABÁLYZAT
6/2002. (V.29.) A háziorvosi körzetről
18/2004. (VIII.25.) Az utólagos közműrákötések rendjéről
20/2004. (VIII.25.) A helyi hulladékgazdálkodási tervről
21/2004. (IX.29.) Az állattartás szabályozásáról
5/2008. (VI.26.) Az önkormányzat és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról
11/2008. (X.09.) Az Önkormányzati Építészeti- Műszaki Tervtanácsról, szervezetéről és működési szabályairól
12/2011. (VI.24.) A hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés engedélyezésének szabályairól.
13/2012. (XI.30.) A helyi iparűzési adóról
4/2013. (III.21.) A helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörbe tartozó szennyvízelvezetéshez kapcsolódó talajterhelési díjról, a talajterhelési díjjal kapcsolatos adatszolgáltatási és eljárási szabályokról
5/2013. (VIII.26.) A települési szilárd hulladék kezelésére szervezett helyi hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról
3/2014. (III.17.) Az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

Mellékletek (13.99 MB)
13/2014. (XI.14.) A közterületek elnevezéséről és a házszám megállapítás szabályairól
14/2014. (XI.28.) A gyermekétkeztetés térítési díjairól

15/2014. (XII.12.) Az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról
1/2015. (II.27.) A pénzbeli és természetbeni, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról
2/2015. (II.27.) Az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről
4/2015. (III.27.) A 2015. évi igazgatási szünet elrendeléséről
5/2015. (V.29.) Az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 3/2014. (III.17.) önkormányzati rendelet módosításáról
6/2015. (V.29.) Az önkormányzat 2014. évi költségvetési zárszámadásáról
7/2015. (VII.15.) Az Önkormányzat Közművelődési feladatairól, a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról szóló 13/2000. (XII.20.) önkormányzati rendelet módosításáról
8/2015. (VII.30.) A gyermekétkeztetés térítési díjairól szóló 14/2014. (XI.28.) önkormányzati rendelet módosításáról
9/2015. (X.30.) a természetben nyújtott szociális tűzifa támogatás jogosultsági feltételeiről
10/2015. (X.30.) a tanyagondnoki szolgáltatásról
1/2016. (III.15.) Péteri Község Önkormányzata 206. évi költségvetéséről
2/2016. (IV.01.) A 2016. évi igazgatási szünet elrendeléséről
3/2016. (IV.01.) Az üzletek éjszakai nyitvatartási rendjéről
4/2016. (IV.29.) Péteri Község Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról
5/2016. (IV.29.) a Település Helyi Építési Szabályzatáról szóló 30/2014. (XII.15.) sz. rendeletének módosításáról
6/2016. (IV.29.) az Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól

Melléklet (285.43 KB)
7/2016. (IV.29.) A helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok számáról
8/2016. (V.31.) az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (II. 27.) számú rendeletének módosításáról
9/2016. (V.31.) a 2015. évi pénzügyi terv végrehajtásáról
10/2016. (VII.07.) az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016. (III. 15.) számú rendelet módosításáról

Mellékletek (460.89 KB)
11/2016. (VII.07.) a közösségi együttélés alapvető szabályairól
12/2016. (VII.07.) az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 4/2016. (IV.29.) számú rendelet módosításáról
13/2016. (IX.15.) Péteri Község helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről szóló 30/2004. (XII.15.) önkormányzati rendelet módosításáról
14/2016. (XI.11.) a természetben nyújtott szociális tűzifa támogatás jogosultsági feltételeiről
15/2016. (XII.02.) a tanyagondnoki szolgálatról
16/2016. (XII.02.) a hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés engedélyezésének szabályairól és díjairól
17/2016. (XII.14.) az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016. (III.15). sz. rendelet módosításáról
1/2017. (II.05.) az egészségügyi alapellátás körzeteinek meghatározásáról

Rendezvények

2024.07
 1. H
 2. K
 3. Sz
 4. Cs
 5. P
 6. Szo
 7. V
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 1. 8
 2. 9
 3. 10
 4. 11
 5. 12
 6. 13
 7. 14
 1. 15
 2. 16
 3. 17
 4. 18
 5. 19
 6. 20
 7. 21
 1. 22
 2. 23
 3. 24
 4. 25
 5. 26
 6. 27
 7. 28
 1. 29
 2. 30
 3. 31
 4.  
 5.  
 6.  
 7.  E-hírlevél